Bayang Makulay | Harinawa | Bagong Umaga

Bagong Umaga
words: Bayang Barrios
music: Mike Villegas

May bagong umagang parating
May bagong umagang parating
Bagong umaga, bagong umagang
Parating...

Gaano man kabigat ang dinadala
Gaano man ang hirap na nadarama
Sa buhay mo, kaibigan ko
Walang pasanin na hindi gumagaan
Walang pagsubok na hindi nalalampasan

Bawat buhay ay may patutunguhan
Bawat pangarap ay may katiyakan
Sa puso mo, huwag mabibigo
Nasa iyo ang kapangyarihan
Nasa iyo ang pagkakataon at tagumpay

Halina kayo't gumising salubungin ang
   bagong silang
Halina kayo't tumulong lipulin ang dililm

Ang bawat tao'y may patutunguhan
Bawat problema ay may katiyakan
Sa isip mo wag malilito
Nasa iyo ang kinabukasan
Nasa iyo ang pagkakataon at tagumpay
Tagumpay...

 
home about bayang photos gigs discography lyrics downloads reviews guestbook contact links