Bayang Makulay | Harinawa | Bagong Umaga

BAYANG MAKULAY
Mekaniko ng Makina Ko | Habang Narito Pa |
Ayoko Na | Sanggol sa Sinapupunan |
Saan Nanggagaling ang Himig | Lalalaryang |
Nasaan na Tayo | Alay sa mga Kapatid |
Kay Tsong | Ka Tribo |

Ka Tribo
words and music: bayang barrios

Ay, oto, ay iya
Ka tribo ko, kain na kamo
Ay, oto, ay iya
Ka tribo ko, buhi pa ba kamo

Maliit pa ako'y ikinahihiya ko
Na ako'y tawaging kalahi n'yo
Ayokong amining kadugo ko kayo
Dahil kayo'y marurumi't
Walang pinag-aralan

Mga batang kalaro
Inaaway ako
Dahil ako raw ay mabaho
Hindi kasama sa kanilang mga laro
Dahil ako raw ay Manobo

Ngunit nag-iba takbo ng panahon
Tribong ayaw angkinin nagbigay
   karangyaan
Tribong ayaw angkinin, nakilala na ng
   tanan

Tribong ayaw angkinin, nagiging
   gabay ko
Tribong malapit ng maglaho'y
   hinahanap ko
Kahit itinakwil ko kayo noon
Kasa-kasama ko pa rin kayo ngayon...

 
home about bayang photos gigs discography lyrics downloads reviews guestbook contact links